מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל BMW Touring 3 Series

מידות מגבים לBMW Touring 3 Series

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2023 24" 19" -
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2022 24" 19" -
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2021 24" 19" -
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2020 24" 19" -
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2019 - - -
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2018 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2017 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2016 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2015 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2014 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2013 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2012 24" 19" 11"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2011 24" 19" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2010 24" 19" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2009 24" 24" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2008 24" 24" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2007 24" 24" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2006 24" 24" 13"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2005 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2004 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2003 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2002 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2001 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 2000 23" 23" 12"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 1999 21" 20" 15"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 1998 21" 20" 15"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 1997 21" 20" 15"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 1996 21" 20" 15"
מידות מגבים לBMW Touring 3 Series 1995 21" 20" 15"