מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל רובר Mini

מידות מגבים לרובר Mini

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לרובר Mini 2000 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1999 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1998 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1997 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1996 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1995 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1994 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1993 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1992 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1991 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1990 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1989 11" 11" -
מידות מגבים לרובר Mini 1988 11" 11" -