מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל רובר Metro

מידות מגבים לרובר Metro

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לרובר Metro 1998 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1997 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1996 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1995 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1994 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1993 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1992 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1991 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1990 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1989 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1988 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1987 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1986 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1985 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1984 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1983 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1982 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1981 16" 16" -
מידות מגבים לרובר Metro 1980 16" 16" -