מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סקודה Hatchback Octavia - אוקטביה

מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2018 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2017 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2016 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2015 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2014 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2013 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2012 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2011 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2010 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2009 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2008 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2007 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2006 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2005 24" 19" 16"
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2004 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2003 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2002 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2001 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 2000 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 1999 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 1998 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 1997 21" 19" -
מידות מגבים לסקודה Hatchback Octavia - אוקטביה 1996 21" 19" -