מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סקודה Estate Fabia - פאביה

מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2023 - - -
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2022 - - -
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2021 - - -
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2020 - - -
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2019 - - -
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2018 24" 16" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2017 24" 16" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2016 24" 16" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2015 24" 16" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2014 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2013 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2012 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2011 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2010 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2009 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2008 21" 21" 16"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2007 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2006 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2005 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2004 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2003 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2002 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2001 21" 19" 14"
מידות מגבים לסקודה Estate Fabia - פאביה 2000 21" 19" 14"