מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סוזוקי SUV Vitara - ויטארה

מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2023 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2022 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2021 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2020 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2019 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2018 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2017 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2016 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2015 24" 16" 10"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2002 17" 17" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2001 17" 17" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 2000 17" 17" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1999 17" 17" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1998 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1997 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1996 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1995 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1994 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1993 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1992 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1991 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1990 17" 17" 15"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Vitara - ויטארה 1989 17" 17" 15"