מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני

מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2023 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2022 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2021 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2020 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2019 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2018 16" 16" -
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2017 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2016 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2015 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2014 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2013 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2012 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2011 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2010 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2009 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2008 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2007 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2006 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2005 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2004 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2003 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2002 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2001 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 2000 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 1999 18" 16" 11"
מידות מגבים לסוזוקי SUV Jimny - ג׳ימני 1998 18" 16" 11"