מצא מגבים לרכב שלך

מגבים ל סוזוקי Hatchback Baleno

מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno

דגם קדמי צד נהג קדמי צד נוסע אחורי
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2023 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2022 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2021 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2020 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2019 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2018 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2017 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2016 21" 18" 12"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2005 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2004 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2003 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2002 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2001 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 2000 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 1999 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 1998 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 1997 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 1996 20" 18" 15"
מידות מגבים לסוזוקי Hatchback Baleno 1995 20" 18" 15"